Stránka je v rekonštrukcii...

Bazex - Podmienky a pravidlá inzercie

Podmienky a pravidlá inzercie

Pravidlá stránky BAZEX.sk  ktorá je majetkom firmy OPTIMUM ACCOUNTING s.r.o.
Sídlo:  Slávičie údolie 10, Bratislava 811 02, IČO: 44 316 976, Vložka číslo:  53781/B

Tieto pravidlá upravujú využívanie a poskytovanie služieb na inzertnom serveri BAZEX.sk.
Stránka umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov.

Pravidlá:

Na Stránke sa nesmú zobrazovať inzeráty, ktoré propagujú:

 • Reklamnú činnosť
 • Všetko čo sa týka erotiky, sexu, drog a inej zakázanej činnosti
 • Sú v rozpore s platnými zákonmi a legislatívou  v Slovenskej republike
 • Inzeráty s národnostnou, rasovou, náboženskou alebo inou diskrimináciou
 • Inzeráty nepatriace do danej sekcie
 • Inzeráty z vulgárnymi textami, alebo len ich náznakom
 • Inzeráty obsahujúce informácie o poškodzovaní dobré meno
 • Internetový odkaz v názve inzerátu
 • Ponuky bezodplatných prác, prác na doma, prác na internete a im podobných

Spoplatnená kategória: Práca

Pri vložení zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledovné údaje:

 • Názov spoločnosti ktorá prácu ponúka
 • Predmet a konkrétna činnosť práce


Opakované inzeráty budú zmazané administrátorom.

Inzeráty obsahujúce porušovanie týchto pravidiel, (v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami BAZEX.sk alebo dobrými mravmi) budú vymazané bez povinnosti nahradiť inzerentovi prípadný poplatok za doplnkovú službu (TOPOVANIE inzerátov) a iné.

Neregistrovaní užívatelia
Títo užívatelia majú nárok pridať k inzerátu jednu fotku,  upravovať inzerát môžu zadaním hesla, zobrazovať sa bude len jeden mesiac.

Registrovaní užívateliaba
Títo užívatelia majú nárok pridať si k inzerátu osem fotiek, môže upravovať svoj podaný inzerát, môže ho vymazať kedykoľvek chce, môže aktualizovať inzerát, čiže predĺžiť ho o ďalší mesiac. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu dvoch mesiacov. Po uplynutí lehoty bude automaticky vymazaný.

BAZEX.sk sprostredkúva kontakt medzi používateľom a záujemcom o inzerovaný predmet a nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod alebo dodanie inzerovaného predmetu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov používateľa uvedených v inzeráte. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie servera BAZEX.sk a jeho služieb užívateľmi alebo tretími osobami. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť služby poskytované serverom bez súhlasu používateľa. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je  vložený do nesprávnej kategórie. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam BAZEX.sk.
Tieto pravidlá nadobúdaju platnosť dňom ich zverejnenia.

Topovanie
Topovanie slúži na zviditeľnenie, posúvanie inzerátov dopredu.

Zvýraznenie + zaradenie na koniec zoznamu topovaných inzerátov v kategórii
SMS na číslo 7017 s textom WBX - 0,398 € s DPH

Zvýraznenie + zaradenie na začiatok príslušnej podkategórie + zaradenie do stredu medzi topované inzeráty v kategórii
SMS na číslo 7037 s textom WBX 1,00 € s DPH

Zvýraznenie + zaradenie na začiatok kategórie + umiestnenie na úvodnú stránku do rámčeka
SMS na číslo 7009 s textom WBX - 1,60 € s DPH

Topovnie platí do vymazania inzerátu.