Predaj STP /1893 m2/ na výstavbu domov, Kostolište